Sigmund Kvaløy Setreng (1934-2014)

Stetind

Sigmund ved Stetind sommer 2010. foto Olaf Henke

Fjelltur I
“Landskapets rytme erfares direkte gjennom tyngdefølelse. Anstrengelse og hvile følger bratthet. Sansene har en direkte kontakt med vekslinger mellom varme og kulde, regn og sol, vått og tørt lende, hard og myk, jevn og ruglete, overgrodd og bar bakke. Trening, utfordring, inspirasjon gis uten opphold: mennesket folder ut sitt mangfold av evner gjennom rytmer som gir sikkerhet, trygghet og jevn indre vekst, – fordi det skjer i pakt med den millionårige arv naturen har gitt oss.” ( Fra Økokrise, natur og menneske ved Sigmund Kvaløy Setreng, Tapir 1976)

“Det som er blitt min overbevisning, er at det rennende vannet i landskapet griper inn i menneskesamfunnet som helhet og i samfunnsmedlemmenes sinn på en mer avgjørende, formende måte enn det er vanlig å oppfatte. Og det er forhold som aldri kommer med i bildet ved en konsesjonssak. Men de forholdene jeg snakker om er avhengige av noe langt dypere enn at «elva er vakker å se på» eller at «den er velegnet til sportsfiske». De er avhengige av at vassdraget er til nytte materielt, ja er til nytte på en så avgjørende måte at det bestemte at det nettopp langs vassdraget ble et norsk bygdesamfunn. Dette gjelder også barns lek langs elva. Denne leken får mening i et menneskes liv ved at den forutsetter alvor. Jeg snakker om den normale leken i alle menneskesamfunn bortsett fra i industrivekstsamfunnet, alle de samfunn hvor leken har de voksnes arbeid som mønster.” ( Fra Kraft-rom mot elve-tid: To kulturer på norsk jord ved Sigmund Kvaløy Setreng i Kjell Haagensen og Atle Midtun: Kraftutbygging, konflikt og aksjoner, Oslo 1984 )

 

 

Topo etter en månefasesyklus

Månefasesyklus

Topo etter en hel månefasesyklus. foto Inga Dansberg

Månefasesyklus is

Tett på Topo. foto Inga Dansberg

I dag er det 30 dager siden, iskunsten Topo ble skapt i et naturrom i Nord Torpa. Naturrommet og kunsten ligger uforstyrret til og inviterer til en stille og annerledes opplevelse.

Etter 17 dager

Etter17dager

Etter 17 dager. foto Inga Dansberg

Isskulpturen Topo ble ferdigstilt 14.februar 2014. Siden har kunsten blitt godt beskyttet av snø og tåke. Lyset slår seg på ved 6-tiden på kvelden og inviterer til en annerledes opplevelse i et landskap av stillhet.

Vinter og iskunst i Torpa

Topo og Ulva

Topo midt på dagen. foto Inga Dansberg

På Torpa er det vinter. Etter at kunsten ble skapt, fallt temperaturene. Kulden sørger for at isen holder seg godt. Topo har fått et dryss med nysnø og besøk av en liten jente.

“Topo” – et sted i fjellbygda Nord Torpa

Topo i pastell

foto Inga Dansberg

Topo besøk

foto Inga Dansberg

Topo er en is skulptur. Den ble skapt i løpet av sju dager i februar av Peder Istad, Olaf Henke, Martin Mølholm og Jakob Moen von Krogh. Kunsten er inspirert av rytmen i landskapet og ligger i et luftig naturrom på 850 meters høyde med vidsyn. Installasjonens horisontale linjer forteller om stedets topografiske former. Den hviler på et definert midtpunkt. I nord og sør løfter kunsten seg fra bakken og gir en fornemmelse av svev. I blåtimen lyser Topo opp i taigaskogen.

Naturveiviser ønsker å skape nærhet mellom natur, kunst og menneske. Naturen er alltid åpen for alle.