Honey Borealis

Fjellfarm er et økologisk drevet bruk i fjellbygda Nord Torpa i Synnfjell. 700m over havet produserer vi urter og honning. I 2015 begynte vi å eksperimentere med birøkt i norsk fjellandskap, i Synnfjell. 2017 fikk vi støtte fra Oppland fylkeskommune og Nordre Land kommune for å undersøke både kvaliteten og metoder for lønnsom drift av birøkt i Synnfjell. Dette er fjelllandskapet blir ikke brukt til birøkt i Norge. Resultatet har blitt Honey Borealis. Bie-instituttet i Celle / Tyskland har undersøkt vår honning som slynges i august og kommer fra villblomster mellom 600m til 900m over havet, på breddegrad 61`00 nord. Pollen i vår honning som slynges sent kommer i over 90% av planten forglemmegei og anbefalt kategori etter EU – lov er forglemmegei – honning. Nektaren kommer selvfølgelig av et mangfold av blomster som villbringebær, geiterams, blåbær +++. Enzymene i honning er det som er sundt. Enzym-aktiviteten (Invertase) i honningen måles i µ/gr. Honning fra dalen ved Randsfjorden har blitt målt til 71µ/gr. Honningen som våre bier samler i Synnfjell har en en enzym-aktivitet på 195 µ/gr som er ekstremt høyt, også i internasjonal sammenheng. Vår honey borealis blir fylt på glass i Nord Torpa og er et ekte, sundt, unikt håndverksprodukt. Den kan kjøpes i nærbutikken Nøstelien eller ved bestilling direkte på Fjellfarmen.

Bier på Fjellfarmen.

Bier på Fjellfarmen. Foto Inga Dansberg

Bie henter nektar fra rødkløver. Foto Inga Dansberg

En bie henter nektar fra rødkløver. Foto Inga Dansberg