Sansenes erfaringsfelt

Å favne fjellet. Foto Olaf Henke

Å favne fjellet. Foto Olaf Henke

Å huske gjennom en sommernatt med månen tilstede. Foto Inga Dansberg

Å huske gjennom en sommernatt med månen tilstede. Foto Inga Dansberg

Naturveivisers erfaringsfelt

Konseptet til sansenes erfaringsfelt baserer seg på idéen til arkitekt, pedagog og snekker Hugo Kükelhaus. Han var inspirert av både Goethe og Steiner men mest av alt av livet og mennesket selv. Sansene må trenes. Et erfaringsfelt er derfor i naturens ramme øvelser, lek og opplevelser. En naturveiviser inspirerer og oppfordrer til ettertanke slik at opplevelsene utvikler seg i oss menneske til erfaringer.

Naturveiviser utvikler steder og naturrom basert på filosofien i sansenes erfaringsfelt. Kunst og installasjoner tilpasset naturforholdene åpner for unike erfaringer. Besøk gjerne Naturveivisers erfaringsfelt i Nord Torpa.