Bok ‹Elvetid›

Fisken. Tegnet av Sigmund Kvaløy Setreng

Fisken. Tegnet av Sigmund Kvaløy Setreng

Boka koster 400 kroner. Porto for en bok påbeløper seg 110 kroner, porto for 2 bøker er 135 kroner. Vi sender boka portofritt ved bestilling av 3 eller flere bøker.

1. Send en e-post til elvetid@f2.no eller ring Inga på 95301818.
2. Skriv i emnefeltet ‘bestilling’.
3. Skriv i e-posten hvor mange bøker du ønsker å bestille og postadressen din.
4. Du får tilsendt faktura per e-post eller vedlagt boksendingen.
5. Elvetid sendes hjem til deg.

Elvetid handler om Sigmund Kvaløy Setreng sitt filosofiske arbeid, politiske engasjement og kunstneriske mangfold. I nært samarbeid med Sigmund og hans kone Kirsten har redaksjonen ved Bjørn Tordsson, Olaf Henke, Atle Tellnes og Inga Dansberg arbeidet med å skape en bok som gir innsyn i forfatterens og kunstnerens  livslange engasjement for natur og menneske.

”Om du er i tvil om forfatteren er en av Norges største tenkere – les selv”. Oppfordringen kunne leses i avisa Oppland Arbeiderblad, 19. September 2014.

”Økofilosofi” kan høres ut som en innadvendt og abstrakt intellektuell virksomhet. Men økofilosofen fremfor andre, Sigmund Kvaløy Setreng (1934-2014), var en totalengasjert aktivist, et evig improviserende og nyskapende handlingsmenneske for naturens mangfold og for menneskeverdige levemåter og kulturer. Mest kjent er han som drivkraft i konfronterende Gandhi-inspirerte miljøaksjoner, for eksempel Mardøla og Alta – forbilder for miljø- og alternativbevegelser over hele jorden.

I sin økofilosofi er Sigmund Kvaløy Setreng mer radikal enn de fleste miljøtenkere. Mange håper at økt økonomisk vekst, sterkere miljøkontroll, bedre teknologi, internasjonale avtaler og mer forskning skal lede oss ut av krisen. Setreng viser tvert imot hvordan vår samfunnsstyring, vår tenking og vitenskap lede til krise. Dette fordi vi stadig forveksler to forskjellige former for mangfold – naturens organiske, foranderlige kompleksitet med maskinens mekaniske, statiske komplikasjon. Krisene oppstår fordi vi behandler naturen – og samfunnet og dets mennesker – som om det dreier seg om noe maskin-liknende, i stedet for å føye oss etter naturens rytmer. Filosofisk sett dreier det seg om å forstå den levende, dynamiske tiden som grunndimensjon, ikke det statiske, matematisk beregnelige rommet.

I stedet for tungføtt begrepsanalyse og filosofisk terminologi dyrker Setreng eksemplene, anekdotene og de egne hverdagsopplevelsene i fremstillingen av sin økofilosofi. Han vil få oss å kjenne igjen noe vi allerede har ant. Artiklene, sitatene og bildene i denne boken hjelper leseren til selv å filosofere ut fra egne erfaringer.

Setreng viser hvordan kampen for naturens livsstyrke og for et menneskeverdig liv – retten til personlig mangfold, meningsfylt arbeid, levende lokalsamfunn, ekte demokrati – er to sider av samme sak. Den kampen gir livsmening. Men vi må tørre å la oss rive med av strømmen, av elvetiden, for å finne egne skapende og improviserende evner.

 

Bok Elvetid forside

 

ForordFoto

Forord

ServoglobeFoto

Utdrag kap. I ‹Økofilosofisk forelesning›

FriluftslivFoto

Utdrag kap. I ‹Økofilosofisk forelesning›

 

TekstFoto

Utdrag kap. II ‹Ja til naturen – filosofisk arbeid og politisk engasjement›

 

FotoFoto

Utdrag kap. II ‹Ja til naturen – filosofisk arbeid og politisk engasjement›

 

TegningerFoto

Utdrag kap. III ‹Natur – et rytmisk spinn av liv›

 

KunstFoto

Utdrag kap. IV ‹Kunstnerisk mangfold›