Naturens værekraft – debatt om en ny, norsk naturpolitikk

Stiftelsen Naturfilosofisk seminar har siden 1995 arrangert seminarer på ideell basis. Årets seminar fant sted første dagen i november på Litteraturhuset i Oslo. I overkant av 70 deltagere var lydhør for innleggene som ble holdt av Dag Ove Hessen – professor ved Universitetet i Oslo,  Hans Kolstad – filosof og forfatter, Rasmus Hansson – biolog og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Hanna Melhus – leder for landsstyret i Den norske turistforening Ung, Hilde Charlotte Solheim – direktør for Virke Reiseliv og kultur og Bjørn Tordsson – førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark, Bø. Vel så viktig som innleggene, var de etterfølgende samtalene mellom deltagerne og  foredragsholderne. Evner mennesket å ta et steg ut av en kortsiktig rasjonalitet som har gjort oss ‹tingrike› men ‹tidfattige› og har ledet til en fragmentering av vår naturforståelse? Vil mennesket fortsette å følge kvantifikasjonens galskap og utøve teknisk makt overfor naturen – eller er vi i stand til å gjenoppdage det prosessuelle i naturen og mennesket; en utvidet tenkemåte som gjør oss i stand til å se samspillet mellom kultur, natur og økonomi? Hvordan kan tanke lede til handling?

Slike spørsmål har også Sigmund Kvaløy Setreng vært opptatt av siden slutten av 1960-tallet. Sigmund slo tidlig fast at det ikke er nok å utvikle en økofilosofi uten også å være et handlende menneske. Han var (øko)politisk aktivist med kampen for naturens værekraft og menneskeverdige levemåter – der retten til personlig mangfold, meningsfylt arbeid, levende lokalsamfunn og ekte demokrati er to sider av samme sak – som drivkraft for hans totalengasjement. Tiden har ikke gjort dette ansvaret mindre – også i dag må vi være fryktløse, forlate vår komfortsone, finne egne skapende og improviserende evner og være med i denne kampen ­– den gir livsmening.

I boka ”Elvetid” formulerer Sigmund seg slik:

‹Jeg har tatt intet mer alvorlig enn dette: Å søke å filosofere som praktisk, eksperimenterende – alltid politisk relevant handling. Poenget er å forme og videreutvikle ens engasjerte tanke med rytme som det formgivende – det som konstant men organisk sammenhengende åpner for det nye; (…)›

‹Min oppfatning er at personmangfoldet kan utvikles som noe byggende og livsstyrkende, – og at mennesket kan øve seg opp til å bruke det bevisst i denne retning: Da kan det bli et frihetspotensial av grensesprengende dimensjoner.›

Økofilosofen

Økofilosofen – utsnitt av en tegning skapt av Sigmund Kvaløy Setreng