Monthly Archives: November 2014

Naturens værekraft – debatt om en ny, norsk naturpolitikk

Stiftelsen Naturfilosofisk seminar har siden 1995 arrangert seminarer på ideell basis. Årets seminar fant sted første dagen i november på Litteraturhuset i Oslo. I overkant av 70 deltagere var lydhør for innleggene som ble holdt av Dag Ove Hessen – professor ved Universitetet i Oslo,  Hans Kolstad – filosof og forfatter, Rasmus Hansson – biolog […]