Monthly Archives: February 2014

Topo i NRK Østnytt

  Link til NRK Østnytt “Iskunst på Torpa” Peder Istad, kunstnerisk leder for prosjektet og Olaf Henke fra Naturveiviser AS står ansvarlig for gjennomføring av “Iskunst i naturens galleri”. Med på laget har vært Martin Mølholm og Jakob Moen von Krogh.

“Topo” – et sted i fjellbygda Nord Torpa

Topo er en is skulptur. Den ble skapt i løpet av sju dager i februar av Peder Istad, Olaf Henke, Martin Mølholm og Jakob Moen von Krogh. Kunsten er inspirert av rytmen i landskapet og ligger i et luftig naturrom på 850 meters høyde med vidsyn. Installasjonens horisontale linjer forteller om stedets topografiske former. Den […]

Velkommen!

  Nærmere om lokaliseringen: du tar av fra riksvei 250 i retning Nord Torpa. Etter 6,5 km passerer du Joker butikken Fagerlund. Derfra kjører du videre i retning Hugulia. Etter 4  km kommer du til en melkerampe. Der tar du av til høyre og befinner deg på Hemsetervegen. Veien er en brøyta åpen bomvei som […]

Vidsyn

Etter opparbeiding av underlaget, har iskunstnerne i dag ferdigstilt et fundament bestående av is og mye sløss, en blanding av snø og vann. Fundamentet danner den bærende delen av skulpturen. Dagens soloppgang og vidsyn over et vakkert vinterlandskap, har gitt inspirasjon til den videre utviklingen av kunsten.

I et skulpturlandskap

Leirplassen er etablert og naturrommet der kunsten skal skapes er opparbeidet. Underlaget lages ved at Peder, Martin, Olaf og Jakob hopper og tråkker luften ut av snøen. Ingen av oss har noen gang opplevd så mye snø. Naturen har forvandlet seg til et skulpturlandskap.

Iskunst i naturens galleri

Naturveiviser har i lengre tid jobbet med å designe et naturrom vinterstid i Synnfjell. Etter planen ønsker vi å skape en installasjon av is som er lyssatt ved hjelp av solenergi. Peder Istad, Olaf Henke, Martin Mølholm og Jakob von Krogh vil være på plass i fjellbygda Nord-Torpa fra 9.februar. Da vil den kunstneriske gjennomføringen […]